4.8
(9)
Zelfstandig ondernemers die inkomenssteun nodig hebben vanwege corona kunnen van 1 juli tot 1 oktober 2021 de TOZO 5 aanvragen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 5 (Tozo 5) volgt Tozo 1 tot en met 4 op. Ook de regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is (met terugwerkende kracht) verlengd tot en met 30 september 2021 (TONK 2).

TOZO 5

De Tozo 5 is op 1 juli 2021 van start gegaan en is, net als TOZO 1 t/m 4, een bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder ook zzp’ers. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt.

Deze regeling loopt tot 1 oktober 2021. Tozo-5 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen en bevat net als Tozo-2, Tozo-3 en Tozo-4 een partnerinkomenstoets.

TOZO 5 in het kort:

  • Zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 een uitkering levensonderhoud aanvragen ter hoogte van het sociaal minimum (bijstandsnorm); Tozo-5.
  • Er is sprake van een partnerinkomenstoets. Dat betekent dat de inkomsten van uw partner meetellen.
  • Net als bij voorgaande Tozo-regelingen (Tozo-1 tot en met Tozo-4) geldt er geen vermogenstoets.
  • Tozo-5 kan worden aangevraagd vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021. De uitkering kan voor maximaal 3 maanden en uitsluitend over hele kalendermaanden worden toegekend. Na 30 september 2021 is een aanvraag van Tozo-5 niet meer mogelijk.
    Tozo-5 kan, net als bij Tozo-3 en Tozo-4, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend. Bij Tozo-5 is terugwerkende kracht mogelijk tot de 1e van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand, maar niet eerder dan 1 juli 2021. De uitkering van Tozo-5 kan dus niet met terugwerkende kracht over de maand juni – looptijd Tozo-4 – worden aangevraagd.
  • Vanaf 1 juli 2021 kunnen uitsluitend aanvragen met een aanvraagformulier Tozo-5 worden ingediend. Tozo-4 kon tot en met 30 juni 2021 worden aangevraagd.
  • Ook als je Tozo-4 al ontvangt, dien je een nieuwe aanvraag in te dienen voor Tozo-5 om voor de periode vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021 de uitkering voor levensonderhoud voort te laten zetten.

TONK 2

De regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is (met terugwerkende kracht) in werking getreden op 1 januari en liep in eerste instantie tot en met 30 juni 2021. Onlangs is de TONK verlengd tot en met 30 september 2021. Het kabinet stelt hier voor de gehele periode € 260 miljoen beschikbaar. De VNG en het rijk roepen gemeenten op om de TONK ruimhartig uit te voeren.

Voor wie is de TONK

De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten (hebben) zien verdwijnen. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten.

Omdat de TONK binnen het juridisch kader van de bijzondere bijstand wordt uitgevoerd, kunnen gemeenten eigen keuzes maken, dus de mogelijkheden van de TONK kunnen per gemeente verschillen.

Hoe hoog is het bedrag van TONK

De bedragen variëren per gemeente, maar liggen tussen de €750,- en €3000,- voor een periode van 6 maanden. Welk bedrag je krijgt hangt af van je persoonlijke situatie.

Je betaalt geen belasting over TONK. Je ziet het bedrag niet terug op je jaaropgave en hoeft het niet op te geven bij je belastingaangifte. De TONK is een gift, dus indien je voldoet aan de voorwaarden hoef je deze niet terug te betalen.

Lees meer over TONK2 op de website van de overheid of ga naar de site van je eigen gemeente.

Hoe informatief vond je dit artikel?

Klik op een ster om je oordeel te geven

Gemiddelde score 4.8 / 5. Aantal stemmen: 9

Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

Omdat je dit artikel informatief vond...

Volg ons op Facebook! En dank voor je feedback.

Oei, je bent niet tevreden over het artikel

We willen je graag zo goed mogelijk informeren.

Zou je ons kunnen vertellen wat we kunnen verbeteren?