4.5
(8)
Zelfstandigen die door de coronacrisis in financieel zwaar weer verkeren, kunnen rekenen op verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling). Er geldt een aanvullende voorwaarde voor de Tozo 3. Eerder in de Tozo 2 werd de partnertoets ingevoerd. In de Tozo-regeling 3 zal daar bovenop nog een vermogenstoets plaatsvinden.
Update april 2021: De overheid heeft toch afgezien van de vermogenstoets.

Wat is TOZO

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De Tozo 1 (voor de maanden maart, april en mei 2020) kun je niet meer aanvragen.

De Tozo 2 (voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020) kun je tot en met 30 september 2020 aanvragen bij je woongemeente. Er wordt wel gekeken naar het inkomen van je partner.

De Tozo 3 (voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021) kun je vanaf 1 oktober 2020 tot met 30 juni 2021 aanvragen. Naast de partner inkomenstoets wordt er bij Tozo 3 ook een vermogenstoets gedaan.

Tozo 3

Het kabinet heeft besloten dat de door coronamaatregelen getroffen zelfstandigen in de komende 9 maanden na 1 oktober door de overheid zullen worden ondersteund, zodat zij straks weer op eigen benen in hun inkomen kunnen voorzien.

Hoeveel inkomensondersteuning je krijgt is afhankelijk van je inkomen en je huishouding. Je hoeft deze ondersteuning niet terug te betalen. Voor inkomensondersteuning wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van je bedrijf.

Toch geen vermogenstoets

Bij de Tozo 2 en de Tozo 3 is er een partnerinkomenstoets. Is het inkomen van jou en je partner in de maanden waarvoor je de uitkering aanvraagt hoger dan het sociaal minimum? Dan kun je geen Tozo 2 of Tozo 3 aanvragen. Voor de Tozo 3 zou een vermogenstoets ingevoerd worden voor het hele gezin: als je gezin meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta en effecten) zou hebben, kon je de Tozo 3 niet aanvragen. Echter, men heeft besloten daar van af te zien.

Een gedetailleerde beschrijving van Tozo 3 en de voorwaarden vind je op de site van de overheid.

vermogen

Heroriëntatie voor de ZZP-er

Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst.

Uit de resultaten van de enquête die de zelfstandigenorganisaties met het ministerie hebben opgesteld blijkt dat veel ondernemers gehoor hebben gegeven aan de oproep om Tozo 2 te gebruiken om een heroriëntatie te starten.

Wanneer je hier ook mee aan de slag wilt maar niet weet waar u kunt starten, dan kun je bijvoorbeeld beginnen met een duidelijk overzicht te krijgen van de situatie en stand van zaken van je onderneming. In het artikel ‘Kom als gezond bedrijf de crisis door’ van de Kamer Van Koophandel staat hoe dit overzicht is te krijgen.

Er zijn ook mogelijkheden om het gesprek aan te gaan. De Kamer Van Koophandel heeft een team paraat met mensen die u telefonisch te woord kunnen staan. Ook in de regio zijn er mogelijkheden. Zo zijn er lokale afdelingen van het ondernemersklankbord, waar oud-ondernemers met veel kennis en ervaring u vrijwillig bijstaan in een klankbordtraject. Verder kunnen óók zelfstandigen terecht bij een van de 35 leer-werkloketten in Nederland, waar expertise is van de regionale opleidingsmarkt en zicht is op kansberoepen/kanssectoren.

Hoe informatief vond je dit artikel?

Klik op een ster om je oordeel te geven

Gemiddelde score 4.5 / 5. Aantal stemmen: 8

Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

Omdat je dit artikel informatief vond...

Volg ons op Facebook! En dank voor je feedback.

Oei, je bent niet tevreden over het artikel

We willen je graag zo goed mogelijk informeren.

Zou je ons kunnen vertellen wat we kunnen verbeteren?