4.7
(13)
Bedrijven zijn verplicht om jaarlijks verslag te doen van hun activiteiten, dus ook jij als ZZP-er. Minimaal moet er dan een balans en een resultatenrekening worden opgesteld.

Balans

De balans is een momentopname van alle bezittingen die een onderneming heeft en de wijze waarop deze bezittingen zijn gefinancierd. De balans bestaat uit twee delen. Op de linkerkant van de balans, de debetzijde, zijn alle activa te vinden, ook wel de bezittingen genoemd. Aan de rechterkant van de balans, de creditzijde, kun je het eigen vermogen, ook wel het bedrag dat is geïnvesteerd door de eigenaars zelf, vinden. Daarnaast is het vreemd vermogen, of de schulden van het bedrijf, aan deze kant te vinden. Deze twee posten op de balans noem je samen de passiva.

Bezittingen zijn altijd gefinancierd. Hetzij door geld te lenen, hetzij door eigen geld eraan uit te geven. Debet- en Creditzijde van de balans zijn dus per definitie aan elkaar gelijk.

Resultatenrekening

De resultatenrekening, ook wel de Winst & Verliesrekening genoemd, is een periode-overzicht van alle opbrengsten en kosten van een onderneming. Hiermee kun  je dus het resultaat (de winst of het verlies) over een bepaalde periode bepalen. Zoals ook het geval is bij de balans, zijn de activa- en passivazijde immer in evenwicht.

Als een onderneming meer opbrengsten dan kosten heeft, dan is er winst gemaakt. Om te zorgen dat Kosten en Opbrensten in evenwicht zijn, wordt de winst bij de Kosten geplaatst.

Maakt een onderneming meer kosten dan opbrengsten, dan is er verlies geleden. Het Verlies wordt bij de Obrengsten geplaatst zodat er weer evenwicht is.

Jaarstukken

In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar levert Palander alle benodigde jaarstukken (balans en resultatenrekening) aan je aan, zodat je de aangifte inkomstenbelasting gemakkelijk kunt invullen.

Meer informatie vind je hier:

Hoe informatief vond je dit artikel?

Klik op een ster om je oordeel te geven

Gemiddelde score 4.7 / 5. Aantal stemmen: 13

Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

Omdat je dit artikel informatief vond...

Volg ons op Facebook! En dank voor je feedback.

Oei, je bent niet tevreden over het artikel

We willen je graag zo goed mogelijk informeren.

Zou je ons kunnen vertellen wat we kunnen verbeteren?